สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาว วิศวฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552”  ( North Bangkok’s Engineering Home Coming Day 2009) วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน2552 เวลา 16.30 เป็นต้นไป เพื่อพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2913-2500 – 24 ต่อ 8123 โทรสาร 0-2585-6149  หรือhttp://www.smoengineer.net/index.php

บุกเบิก ข่าว / สมเกษ ภาพข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1099 ครั้ง