งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ.
จัดกิจกรรมโลกทัศน์อาชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

 

 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม โครงการโลกทัศน์อาชีพ ในเดือนพฤศจิกายน มีความยินดีขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี
ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมดังนี้

 

ลำดับที่

วันที่

เวลา

กิจกรรม

สถานที่จัด

หมายเหตุ

1

18 พฤศจิกายน 2552

13.00-16.00 น.

- ประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครงานจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุม 901 ชั้น 9 ตึก 40 ปี สจพ.

มจพ.กรุงเทพ

2

25 พฤศจิกายน 2552

9.30-15.30 น.

- การออกบูธ การแนะแนวการศึกษาต่อ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น7
สำนักหอสมุดกลาง

มจพ.กรุงเทพ

12.00-16.00 น.
- ฟังบรรยายเรื่อง เตรียมความพร้อมให้น้องก่อนทำงาน บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด

 

หมายเหตุ : สำรองที่นั่ง

- งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ.

- ศูนย์บริการการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 40 ปี สจพ.

- โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1131, 1169 หรือ 0-2587-4339

 

12 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1510 ครั้ง