สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานเมทัลเล็กซ์ 2009

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ “ เมทัลเล็กซ์ 2009 ” ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และนิทรรศการ “ วันวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2552 “ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก สอบถาม รายละเอียดได้ที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. โทรศัพท์ 1514

ขวัญฤทัย ข่าว

17 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 770 ครั้ง