ม.ปทุมวันเยี่ยมชม มจพ.

รศ.ดร. สันชัย อินทรพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ดร.วีรกร สิทธิธรรม นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมกิจการของ มจพ. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา โดยเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย รศ. ศิวิไล ถนอมสวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับและชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานประลองวัดละเอียด งานประลองแมคคาทรอนิกส์ งานฝึกฝีมือเบื้องต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ นำชมโดย ผศ. ทนงศักดิ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร. ประไพ จันทราสกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัย และเข้าเยี่ยมชมสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส โดยอาจารย์ ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม Power Electronics Lab ชั้น 3 / ห้องปฏิบัติการชั้น 2 และ Welding Lab ชั้น 1

 

ขวัญฤทัย ข่าว /ณัชย์ณรงค์พรหมถ์ ถ่ายภาพ

18 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1649 ครั้ง