มจพ.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบครบในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 08.40 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประดู่แดง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่จะปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงกำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2552

: บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
http://king-prompt.blogspot.com/2008/01/blog-post_175.html
http://kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html
http://www.prdnorth.in.th/The_King/k_music.php

: พระราชประวัติ
http://th.wikipedia.org/wiki/KingBhumibol

 

กำหนดการ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552

ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

--------------------------

08.40 น .

- ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียน

09.19 น .

- ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานในพิธีมาถึงหอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป กล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วจุดเทียนชัยถวายพระพรและความจงรักภักดี

- ประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ผู้แทนผู้เข้าร่วมพิธี เดินไปปักเทียนในสถานที่ที่กำหนดไว้

- ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน

- ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ

- เสร็จพิธี

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (สวมเสื้อสีชมพู หรือ สีเหลือง) / สำหรับสุภาพสตรี ขอความร่วมมือสวมกระโปรง

ขวัญฤทัย ข่าว

19 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1488 ครั้ง