มจพ. ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สุภรณ์ จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.สุภรณ์ พันธุ์รัตนอิสระ กำหนดจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล เนื่องในวาระมงคลพิเศษแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 50 ปี และครบรอบ 11 ปี การจากไปของ ดร.สุภรณ์ พันธุ์รัตนอิสระ ภายใต้ชื่องาน “ มจพ. 50 ปี เพลินเบญจรสดนตรี กับสุนทราภรณ์ ” ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 11.00-15.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งโดยเสร็จพระราชกุศล “ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ” สภากาชาดไทย สมทบทุนและดำเนินกิจกรรมมูลนิธิ ฯ และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขวัญฤทัย ข่าว

19 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1003 ครั้ง