มจพ. MOU กับ บริษัทดานิลี่ ฟาร์อิสต์

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดี มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ บริษัทดานิลี่ ฟาร์อิสต์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมีขอบเขตของโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงให้บุคลากรด้านวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรม โครงการความร่วมมือและวิจัย โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ . โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษสำหรับพนักงานของบริษัท การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ. ดำเนินการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตามการปรึกษาหารือกัน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมสำนักวิจัยฯ สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส/ศูนย์เชื่อม วทอ.โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท ดานิลี่ ฟาร์อิสต์ ดังนี้

1. Mr.Giorgio SEGURINI CEO/MD
2. Mr. Boonnarg MOCKMONGKONKUL CEO
3. Mr. Giacomo MARESCHI DANIELI Member of the Board
4. Mr. Dario LESTANI Director of Engineering
5. Mr.Roberto RONCONI Director of Engineering
6. Mr. Alfredo BASSARUTTI Director of IN.DE
7. Mr. Patsakorn HIRUNDILOKGUL Director of Human Resource

 

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

20 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2054 ครั้ง