บรรยากาศ งานคืนสู่เหย้าชาววิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน “ คืนสู่เหย้าชาววิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552 “ ( North Bangkok ‘ s Engineering Home Coming Day 2009,NED 2009 ) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

ขวัญฤทัย ข่าว

20 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1745 ครั้ง