อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ   (มจพ.)   เจ้าของผลงาน   การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรำข้าว  ระยะเวลาประดิษฐ์ผลงาน  1 ปีผลงานการันตีด้วย  รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี ประเภทบุคลากร ด้านสิ่งประดิษฐ์ จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี  2552  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอารำข้าวมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ศึกษาอิทธิพล  ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมที่ใช้ขึ้นรูปรำข้าวต่อคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน    ทดลองหาสมบัติการดูดซึมน้ำของบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากรำข้าวและ  ทดลองหาสมบัติการดูดซึมน้ำของบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากรำข้าวและทดสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากรำข้าว  และร่วมการรณรงค์ลด โลกร้อน ลดการใช้พลาสติก,ถาดโฟม ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นภาชนะจากรำข้าวเมื่อทิ้งภาชนะจากรำข้าวลงน้ำก็ย่อยสลายเป็นสามารถอาหารปลาและ  ถูกฝนก็สลายตัวได้  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดโลกร้อนงานวิจัยมีแนวคิดเริ่มจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งในอนาคตไม่ ไม่แน่ใจว่าจะมีประเทศอื่นแซงหรือไม่ก็ตาม  แต่ปัจจุบันยังเป็นอันดับต้นของประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าว      ซึ่งผลิตภัณฑ์หลังสี    ข้าวมี ีจะได้รำข้าว    คุณสมบัติที่เด่นของรำข้าวคือ มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับวัสดุจากธรรมชาติอื่นๆ   เช่น   แป้งมัน  , แป้งข้าวโพดจากการสี ข้าวนับว่าเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวจึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำรำข้าวมาเพิ่มคุณค่าประดิษฐ์เป็นภาชนะจากรำข้าวที่สามารภนำมาใช้งานได้ จริงโดยารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเนื่องจากรำข้าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะทำภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศที่  สามารถหาได้ทั่วไปและต้นทุนผลิตเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้สูงในทางด้านเศรษฐกิจและสามารถเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์  ที่นำไปต่อยอดประยุกต์เพิ่มขึ้นได้การวิจัยดังกล่าว สารที่ใช้ในการขึ้นรูปที่ประกอบด้วย

  1. รำข้าว (ชนิดละเอียดผ่าน sieve ขนาด 50 mesh)
  2. Polylactic acid or polylactide (PLA polymer 2002 D,Nature work)
  3. Glycerol (Analytical grade ,Merck)
  4. แมกนีเซียม สเตียเรด (Analytical grade,Sigma-Aldrich)
  5. ethyiacetate (Commerclal grade

“ ขั้นตอนในการวิจัยตอนแรกไม่มีใครคิดว่าจะขึ้นรูปได้ แต่จริงๆ แต่ในรำข้าวจะมีส่วนผสมของ แป้งที่เป็นส่วนผสมของเม็ดข้าวที่หักเป็นผงอยู่
ูมาก”   จึงคิดค้นและพยายามทดลองก็แล้วสามารถขึ้นรูปได้เพราะแป้งที่อยู่ในรำข้าวเป็นแป้งจากธรรมชาติ ที่ยังมีโปรตีนและสารอาหาร เช่น วิตามิน โดยเฉพาะโปรตีนที่จะช่วยในการยึดติด  ช่วยให้เหนียวทำให้ขึ้นรูปได้เป็นภาชนะได้  “แต่ต้องขอบอกว่าในช่วงแรกที่ทดสอบก็ผ่านการ ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง”เช่น ใช้น้ำผสมใช้ความร้อนสูง และในบางครั้งเกิดระเบิด ไม่สามารถขึ้นรูปได้ต่อมาทดสอบนำสารยึดติดประเภทโพ ลิเมอร์PLA   ก็สามารถขึ้นรูปได้  แต่โพลิเมอร์PLA   ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง   แต่ในอนาคตจะมีกฎหมายอนุญาติใช้เพราะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลการวิจัยดังกล่าว สามารถขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์โดยใช้เครื่องBioCompression moulding ที่อุณหภูมิ 170 ‘Cเวลาที่ใช้กดอัด
5นาที และความดัน50-100km/m3-ใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดที่ใช้ในการขึ้นรูปคือ5%PLAและปริมาณGlycerolที่เหมาะสมคือ 3%Glycerol เพราะฉะนั้น อัตราส่วนที่ดีที่สุด คือ A2  และได้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มีความปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายปัญหาในการทดลองแรกๆจะเกี่ยวกับการทดลอง
หาวัตถดิบที่ใช้และปัญหาคุณภาพของรำข้าว เช่น ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า มีความเหนียว โปรตีนต่างกัน ซึ่งเป็นปัญหาในการการผลิตเมื่อสามารถ สร้างผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จก็ต้องเจอกับปัญหาในเรื่องของน้ำหนักของภาชนะจากรำข้าวที่ได้นั้น   ค่อนข้างหนักซึ่งหนักกว่าภาชนะชนิดเช่น โฟม ในการผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งได้การทดลองปรับปรุงอยู่หลาย และได้ใช้สารที่ช่วยพองตัวผสมทำให้เกิดเป็นโฟมอื่นๆช่วยทำให้มีต้นทุนสูงให้น้ำหนัก ลดลงได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรำข้าว   ได้วิธีการแปรรูปรำข้าวที่เป็น  ทางเลือกที่ดีกว่าการนำไปเป็น
อาหารสัตว์เท่านั้น   บรรจุภัณฑ์ที่ได้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่สามารถนำไปทำการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้    ใช้ประโยชน์จาก     คุณสมบัติของรำข้าวโดยตรงโดยไม่ผ่านการแปรรูปก่อนทำการผลิตเป็นการสนับสนุนการใช้รำข้าวซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศ สังเคราะห์     ุตลอดจนช่วยลดสภาวะและพลังงานเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากการเผาขยะพลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติกหลังจากที่จัดแสดงในงานนิทรรศการฯ
50 ปีมจพ.มีบริษัทสนใจติดต่อเข้ามาโดยเฉพาะบริษัทผลิตน้ำมันรำข้าวซึ่งผลผลอยได้จากการผลิตมีกากของรำสามารถขายเป็นอาหารสัตว์ได้ รวมถึงบริษัทอื่นๆสนใจจะนำการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรำข้าวไปจัดแสดงโชว์ต่างประเทศ และมีมาขอตัวอย่างไปศึกษาหากจะผลิตสู่ ภาคอุตสาหกรรมนั้นยังไม่พร้อมเพราะต้องใช้เวลาในการผลิตแบบอุตสาหกรรมให้ดีกว่านหากพร้อมก็สามารถทำในเชิงพาณิชย์ได้และต้นทุนนี้  ไม่สูงด้วย   อาจารย์  ดร.ระพีพันธ์   กล่าวในท้ายที่สุด

ขวัญฤทัย ข่าว/ บุกเบิก ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5479 ครั้ง