เมื่อเร็ว ๆ  นี้  รศ. ดร. บรรเลง        ศรนิล    ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน (TGGS)TGGS  ฝ่ายไทย    Prof. Dr.-Ing. Rolf H. Jansen    ผู้อำนวยการ  TGGS   ฝ่ายเยอรมัน
พร้อมด้วย  Mr. Manfred  Rietzler  CTO  Smartrac Technology Ltd. (Thailand) ลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ “Prototype Of a Low–Cost Vector Network Analyzer for The Measurement of S11  in The Frequency Range 100 KHz – 100 MHz ” ในหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน (TGGS)

ขวัญฤทัย  ข่าว/ TGGS ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1185 ครั้ง