เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

2 ธันวาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1527 ครั้ง