5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวัน หยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์ เป็นผู้ถวายการประสูติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่  9  แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราช จริยาวัตรเป็นเอนกประการจำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระ บรมราชาภิเษก ทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" อันคำว่าโดย "ธรรม" นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า "ทศพิธราชธรรม" หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า "ราชธรรม 10 ประการ" ราชธรรม 10 ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นทรงปฎิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเป็น พระ มหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ

         วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริ่เริ่ม หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อโดย  ที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาท สำคัญต่อครอบครัวและสังคมสมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่อง ให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน
2.จัดพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
3.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
(ที่มา http://www.zabzaa.com)
          .ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๒ระหว่างวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  -  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๒ ได้แก่  (1)โครงการ ๑ เหรียญ ๑ คำอธิษฐาน เพื่อในหลวง   (2)การจัดซุ้มและตั้งโต๊ะหมู่บูชาเฉลิมพระเกียรติ   (3)นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4) การลงนามถวายพระพร   (5) กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมนำศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ไปประพฤติปฏิบัติ (6) กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๓ รูป ถวายสังฆทานพร้อมไถ่ชีวิตโคเพื่อน้อม
เกล้าถวายเป็นราชสักการะ และพระราชกุศล    (7) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน   (8) การบรรเลงและขับร้องเพลง แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 โดยชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี  และ(9) กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
          งานประชาสัมพันธ์ มจพ. มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษบุคลากรและนักศึกษาเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552

1. ปาณิสรา รจิตรบรรจง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          สำหรับวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ข้าพเจ้าจำได้เสมอเลย ว่าตอนที่ยังเด็กๆ อยู่ประมาณชั้นประถม และถึงมัธยม  คุณครูก็จะให้การบ้าน โดยให้เขียนเรียงความหรือว่าจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันพ่อ..ว่าเรามีความความผูกพันธ์ต่อคุณพ่ออย่างไรหรือมีความ ประทับใจอะไรในตัว ท่านจากตรงนั้นถึงปัจจุบันข้าพเจ้าเข้าใจ แล้วว่าทำไมคุณครูถึงสั่งให้นักเรียน เขียนถึงพ่อ“เมื่อยาม ใดที่เราคิดว่า เจอคนเอาเปรียบเจอคนทำร้ายจิตใจ ทำให้เสียใจคนที่เราคิดถึงอยู่ในใจก่อนอันดับแรกและพร้อมมาปลอบโยนและ ให้กำลังใจเรานั่นก็ คือ" “พ่อ-แม่” ให้ท่านเห็นการกอด พ่อแม่การหอมแก้มพวก ท่านในวันสำคัญนี้แหละเป็นข้ออ้างที่ดี และสำหรับชุมชนได้ก็เท่ากับพ่อของ  แผ่นดินหากเรามีความ รักสมัครสมานกันภายในครอบครัวเป็นการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของว่าเราได้ทำ ความดีถวายแก่พ่อหลวงของเรา วันพ่อปีนี้ขอให้รักพ่อมากๆและ อย่าลืมแสดงออกให้ท่านเห็นด้วยว่าเราทั้งรักและคิดถึงท่านมาก แค่ไหนค่ะ

2.  นายอภิวัฒน์   มณีงาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
          ในโอกาสที่วันพ่อจะเวียนมาครบ ในวันที่ 5 ธันวาคา 2552 นั้นสำหรับคุณพ่อสิ่งที่อยากจะทำเพื่อคุณพ่อคือการ เป็นคนดีเป็นลูก ที่ดีและตั้งใจทำงาน และอยากจะขอพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไป
          สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นั้นสิ่ง ที่อยากจะทำ คือ ทำตัวเป็นพลเมืองที่ดี และพยายามสร้างความสามัคคี ไม่แบ่งฝ่ายใด และขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระเจริญ และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้กับชาวไทยตลอดไป

3.นายจิตวิสุทธิ์   บุญไชยสุริยา
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์      วันพ่อปีนี้ผมไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ซื้ออะไรเป็นของขวัญให้พ่อแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าจะมีความหมายและความ สำคัญกว่า   สิ่งของ ก็คือผมเพิ่งเรียนจบในปีนี้พอดี และจะได้ใบ Transcript วันที่ 2 ธันวาคม 2552      คิดว่าจะส่ง EMS ไปที่บ้าน ให้ทันในเวลาวันพ่อ  คือวันที่ 5 ธันวาคม  2552  ให้ครอบครัวได้ชื่นใจ และคิดว่าจะเตรียมตัวบวชให้ครอบครัว   ถ้าบวชเสร็จจะได้“ธรรม และทำ”หมายถึงได้เขาถึงธรรมะ และ ได้ทำงาน หลังบวช จะได้ทำงานอย่างสบายใจ เพราะเราได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายที่ดีและถูกต้องสมบูรณ์  อย่างครบถ้วนครับ วันพ่อปีนี้“ผมอยากจะทำความดีถวาย  ในหลวงของเราคือจะนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่พอจะเผยแพร่ให้กับชุมชน บ้านเกิดของผมได้ การนำองค์ความรู้ของในหลวงไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการดำรงชีวิตประจำวัน” จะร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
  

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.panyathai.or.th

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2141 ครั้ง