ตามที่ บริษัทเครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)หรือ SCG ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย  และมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัด ให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย “Thailand  Rescue  Robot Championship 2009”  รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ณ ชั้น 4 MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วานทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ระดับโลก “World Robocup Rescue 2010”  ณ ประเทศสิงคโปร์   โดยทีมหุ่นยนต์ของ มจพ. กวาดรางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัล Technical Achivement Aware
          - ทีมหุ่นยนต์  iRAP_PE จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       
2. รางวัลรองชนะเลิศ
          - ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PE จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
          สมาชิกในทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_PE  ประกอบด้วย
          1. นายอรัญ              แบล็ทเลอร์
          2. นายณัฐดนัย           แช่มประสิทธิ์  
          3. นายประถมพงศ์      แก้วนิล
          4. นายธนชล             นิธิสุชากุล
          5. นายวาทิต             ภู่สุวรรณ
          6. นายกานต์ชนก       บำรุงจิต
          7. นายนนทวัฒน์        แดงเวียง
          8. นายทรงกลด          ตันศิริ
          9. นายกาญจนันต์       กาญจนเจตนี
          10. นายอุปมา           ชูอ่องสกุล
          11. นายณัฐพงษ์         คำด้วง
          อาจารย์สุพัฒน์           เอี่ยมสุภาพงศ์          อาจารย์ที่ปรึกษา
          รศ.ศุภชัย                 ตระกูลทรัพย์ทวี         อาจารย์ที่ปรึกษา
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย  ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และนำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดงของเรา
 

รุ่งนภา/ข่าว
ณัชย์ณรงค์พรหมถ์/ปราการ/บุกเบิก/ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2939 ครั้ง