การปรับปรุงการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา 2551

ขอให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลสถานภาพภาวะการหางานทำของท่าน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2553 โดยดำเนินการดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และคลิ๊กเข้าระบบภาวะการหางานทำของบัณฑิต หรือโดยการพิมพ์ http://grs.planning.kmutnb.ac.th (**ระบบจะเปิดให้เข้าไปแก้ไขในวันที่ 1 มกราคม 2553)

2. Login โดยใช้เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน

24 ธันวาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3858 ครั้ง