เพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่"

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งด้านการดนตรี โดยทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ทั้งแซ็กโซโฟน    แคลริเน็ต ทรัมเป็ต กีตาร์ เปียโน และขลุ่ย และทรงพระราชนิพนธ์เพลง บางเพลงทรงมีแรงบันดาลพระราชหฤทัยอย่างฉับพลันทันที ทรงใช้เวลาพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาเพียง ๓๐ นาที เท่านั้น เพลงพระราชนิพนธ์นั้น คือ "พรปีใหม่" ซึ่งพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๕ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงแต่ง คำร้อง

 

เพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่"

            สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่ เทอญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี
: เรียบเรียง
นายสักกนาท นุ่นทอง
: จัดทำ
นางสาวสุภาพร สุขเกษม
: จัดทำ

 23 ธันวาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1104 ครั้ง