อาจารย์เชาวลิต  ถนอมสวย  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เจ้าของผลงานผลิตเครื่องเจียระไนลับคมมีดกัดชนิดคมเลื่อย งบประมาณ 150,000 บาท ระยะเวลาประดิษฐ์ผลงาน  1 ปี   ผลงานการันตีด้วย รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี ประเภทบุคลากร ด้านสิ่งประดิษฐ์ จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2552  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตคมมีดตัดเฉือนชนิดคมเลื่อย  ตัดเฉือนชิ้นงานจากด้านหนึ่งของคมมีดไปยังอีกด้านหนึ่งของคมมีดโดย การหมุน  ลดแรงในการเฉือน  ผิวชิ้นงานเรียบ  สามารถลับคมมีดตัดเฉือนโลหะทั้งชนิดคมตรงและชนิดคมเลื่อยทั้งคมมีดที่ผลิต ขึ้นใหม่ หรือลับคมใหม่หลังการใช้งาน  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสะดวก ความละเอียด และง่ายต่อการใช้งาน  เมื่อใช้งานไปนานๆ คมมีดจะสึกหรือ (ทื่อ) ตัดชิ้นงานได้ไม่ดี จึงต้องมีการลับคมมีดใหม่   ผลการวิจัยเครื่องเจียรระไนฯสามารถลับคมมีดทำได้ง่าย โดยปรับมุม K และมุมฟรีที่หินเจียระไนมีดกัดชนิดคมเลื่อยมีจำนวนคมหลากหลาย เช่น มีด 2 คมเลื่อย หรือ 4 คมเลื่อย เมื่อใช้แล้วคมจะทื่อ เมื่อเจียระไน ก็สร้างคมใหม่ มีระยะความคมได้มากกว่าเดิม

               งานวิจัยมีแนวคิดจากเครื่องรุ่นเดิมใช้งานมานาน  จึงนำมาต่อยอดและศึกษาต้นแบบที่ผลิตมาจากประเทศเยอรมัน ปัจจุบันมีขายตามท้องตลาด เช่น ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เครื่องส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ และจดสิทธิบัตร    แต่ระบบกลไกไม่ซับซ้อน สามารถนำมาดัดแปลงได้ เช่น โครงตัวเรือน ตัวคัตเตอร์ เครื่องเจียระไนลับคมมีดที่ได้พัฒนาเป็นการเพิ่มสายพาน   ฟันเฟืองแบบเอียงองศาสามารถปรับได้

               ขั้นตอนในการวิจัยต้องพื้นฐานในการทำงานของคมมีดตัดเฉือนโลหะ มีหินลับมีด รูปทรงต่างๆ ให้เหมาะสมกับการ ใช้งาน  ความเร็วรอบหินลับคมมีดถูกต้อง ยกขึ้นลง ทำมุมเอียงได้ทั้ง 3 มิติ  ตัวชิ้นงานจับยึดและตั้งความได้ศูนย์ มุมลับคม  ตัวชิ้นงาน(มีด) ต้องเลื่อนเข้าหาหินเจียระไน ถ้าเป็นคมเลื่อย ขณะเลื่อยจะต้องหมุนไปด้วย เท่ากับระยะพิตช์ (pitch) ของคมเลื่อย  ต้องลับคมต่อไปได้โดยการแบ่งส่วน (ด้วยหัวแบ่ง)


               การลับคมมีดเจียระไนฯจะหมุนอยู่กับที่    คมมีดตัดเฉือน  1-8 ฟัน   จะเคลื่อนที่เข้าหาหินเจียระไนพร้อมหมุนและ  เจียระไนจากจุดเริ่มต้นของคมตัดไปยังจุดสิ้นสุดของคมตัด แล้วจึงแบ่งส่วนคมมีดตัดเฉือนต่อไปจนครบรอบของมีดตัดเฉือน เครื่องลับคมมีดตัดเฉือนชนิดคมเลื่อยที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันทำในจุดที่เคลื่อนที่แล้วหมุนไปด้วย (เลื่อย) ฟันเฟืองตรง (Rack) ขับล้อฟันเฟืองมีข้อเสียคือ เกิดความหลวมคลอน(Back Rake) ขณะเคลื่อนที่ไป-กลับไม่มีความมั่นคงในการลับคม หัวแบ่งส่วนซับซ้อนเพื่อใช้ในการปรับหมุนฟรี   ใช้เข็มจี้ลอกแบบ ข้อเสีย ความยาวของคมมีดที่ลับน้อยกว่าหรือเท่ากับคมที่ลับ และสร้างคมมีดตัดเฉือนใหม่ไม่ได้      ใช้การเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางล้อขับและล้อตามเพื่อให้ได้ความขนานกับคมเลื่อยแต่ก็ยัง ผ่านชุดล้อเฟืองทดมีการหลวมคลอน      จึงหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องโดยใช้หลักการของสายพานฟันเฟืองขับล้อฟันเฟืองและรางลูก เลื่อนกลิ้งแบบเส้นตรง   (linear bearing)    ในการปรับมุมคมเลื่อยเพื่อกำจัดความหลวมคลอน การแบ่งส่วนผู้ประดิษฐ์ใช้ล้อฟันเฟืองเดิมซึ่งมี 12 ฟัน สมมติให้คมมีดกัดคมเลื่อยมี 4 ฟัน ให้นำ 12 ฟันหาร 4 ฟันคมมีดจะได้ 3 ฟัน เมื่อลับคมมีดต่อไปจะหย่อนสายพานเล็กน้อยและหมุนไปอีก 3 ฟัน แล้วลับต่อไปจนครบ  4 คม    การตั้งมุมตั้งมุมฟรีจะมีเกลียว ปรับเพื่อดึงสายพานฟันเฟืองเพื่อให้คมตัดเฉือนหมุนให้ได้ตำแหน่งตามต้องการ

               จุดเด่นคือใช้งานง่าย ตรงตามจุดประสงค์ คือลับคัตเตอร์ได้คม  ง่าย  มีความละเอียดกว่าแบบฟันเฟือง โดยเครื่องนี้สามารถตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ที่มีเครื่องกัดและต้องใช้คัตเตอร์ รวมไปถึงโรงกลึงเล็กๆ  วิทยาลัยเทคนิค รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่สายการผลิตรถยนต์ โดยหัวแบ่งส่วนแบ่งได้ 2 – 3 – 4 – 6 ส่วนโดยใช้สายพานฟันเฟืองกับเฟือง 12 ฟัน         ที่ทำจากโลหะตัวเดียวกันจึงไม่มีการหลวมคลอนในการหมุนขณะทำงานตัวปรับแต่งมุมฟรีในการลับคมใช้เกลียวดึง  สะพานฟันเฟืองต้านกับสปริงทำให้ตึงตลอดเวลา      จะไม่มีการหลวมคลอนในการหมุนขณะทำงานเป็นเครื่องลับคมมีดตัดเฉือน  โลหะทั้งคมตรง (พื้นฐาน) และคมเลื่อย      อุปกรณ์ราคาถูกหาซื้อง่ายตามท้องตลาดสามารถนำอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ผลิตมาประ กอบ เพิ่มเติมเพื่อเจียระไนลักษณะอื่น เช่น ลับคมมีดกลึง มีดไส   เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงในการลับคมมีดเป็นการส่งเสริม  ในการแก้ปัญหาประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา   และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการลับคมมีดตัดเฉือนโลหะ และการนำเครื่องมือที่ลับคมแล้วไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ      เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่ปรากฏในตำราหรือสิ่งประดิษฐ์ใด ควรเผยแพร่ในอุตสาหกรรมการผลิตและสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคมมีดตัดเฉือนโลหะ     สามารถลับคมสว่านได้โดยการ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม         

                ประโยชน์จากการสร้างเครื่องเจียระไนลับคมมีดกัดชนิดคมเลื่อยสามารถลับคมมีดที่ใช้แล้วทื่อให้ได้เนียนและคมกว่า  เพราะ หากใช้คัตเตอร์ที่ไม่คมเมื่อนำมาใช้กับเครื่องจักรอาจเกิดการเสียหายขณะใช้งานต่อตัวเครื่องจักรได้ เช่น ผิวไม่เรียบ กัดยาก มอเตอร์ใช้พลังงานมากขึ้นเกิดการเสียหายจึงดัดแปลงเทคโนโลยีของต่างประเทศให้ดีกว่าเดิมโดยการพัฒนาเครื่องเจียระไนลับคม มีดกัดชนิดคมเลื่อยให้การลับคมมีดตัดเฉือนมีมุมเฉือนที่ถูกต้องพร้อมใช้งาน ราคาถูก และมีคุณภาพดี

                การสร้างเครื่องเจียระไนลับคมมีดกัดชนิดคมเลื่อยสามารถการตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมได้ เช่น ลดต้นทุนการ ผลิตอายุการใช้งานของมีดมากขึ้นเวลาในการผลิตลดลงทำให้เครื่องมือเครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานขึ้นเนื่องจากการสึกหรอต่ำ  ของ รางเลื่อน  เกลียวนำเลื่อน  แบริ่งหัวเครื่อง ความร้อนในการตัดเฉือนต่ำ  พลังงานที่ใช้ในการตัดเฉือนก็ต่ำทำให้เฟืองส่งกำลัง เพลา พูลเล่ สายพาน มอเตอร์ เสื่อมสมรรถนะช้าลง ต้นทุนในการผลิตสินค้าลดลงสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้สินค้ามีราคา  ถูกลง   เพิ่มช่องทางการแข่งขันทางการตลาดและเพิ่มรายได้เข้าประเทศรวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส และเครื่องตัด

              สอบถามรายละเอียดเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์เชาวลิต  ถนอมสวย  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ 6421 หรือ www.kmutnb.ac.th

รุ่งนภา  ข่าว/บุกเบิก     ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5176 ครั้ง