นาย ธนิต  บำรุงภักดิ์   จากสาขาแมคคาทรอนิกส์ ภาคเครื่องกล    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และสอบผ่านได้ใบ Certified พร้อมโล่เกียตริคุณและเงินรางวัล 30,000 บาท จากงาน Applicad 3D Design & Skill Contest โดยมีอาจารย์ สมนึก  ฮวบเอี่ยม เป็นผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้เวลาในการออกแบบงานรอบแรกประมาณ 1 เดือน  และมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการแข่งขันอีก 2 คน คือนาย วุฒิไกร  พูลสวัสดิ์ และนาย ศรทิพย์  ชวนสำโรง    
          การแข่งขัน Applicad 3D Design & Skill Contest  มีกรอบความคิดกับ Solidworks การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบแรก ให้ส่งผลงาน Design ตามความคิดอิสระและรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันการใช้งานโปรแกรม Solidworks เพื่อ สร้างชิ้นงาน , แก้ไขชิ้นงาน , และการประกอบชิ้นงาน โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 19 คน ทั่วประเทศ ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจะมีสิทธิ์เข้าสอบ CSWA (Certified SolidWorks Associate) โดยผู้ที่สอบได้คะแนนอันดับ 1-10 จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และถ้าหากสอบได้ 70 คะแนน ขึ้นไปก็จะได้ใบ Certified เพื่อรับรองด้วย ในปีนี้ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วม 3 คน และก็ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด
          วัตถุประสงค์ของงานนี้คือ ค้นหาสุดยอดนักออกแบบด้วยโปรแกรม Solidworks ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการออกแบบ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่าย ครอบคลุมงานหลายประเภท โดยทางบริษัท Applicad ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาทุกปี    จุดเด่นของโปรแกรม Solidworks  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ความเร็ว และความถูกต้องแม่นยำ โดยมีการใช้คีย์ลัดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นเป็นอย่างมาก และที่สำคัญคือมีความถูกต้องตาม วิธีการสร้างชิ้นงาน การแก้ไขชิ้นงาน และการประกอบชิ้นงาน
          ”ก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ทางภาคเครื่องกล ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ใช้งานโปรแกรม Solidworks นี้มาโดยตลอด’ โดยมีอาจารย์ สมนึก  ฮวบเอี่ยม เป็นผู้สอน และมีรุ่นพี่เคยได้รับรางวัลมาถึง 2 ครั้ง ทำให้อยากที่จะเข้าร่วมแข่งขัน”  แต่จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาว่าเรียนไปแล้วสามารถ นำความรู้ออกไปใช้งานได้จริง ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานจริงของ นักศึกษา นาย ธนิต  กล่าวท้ายสุด

ขวัญฤทัย  ข่าว/ ธนิต  ภาพถ่าพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1641 ครั้ง