งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มจพ. ได้ประสานงานกับ "รายการคิดได้  ไทยทำ"  ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  เพื่อ บันทึกเทปโทรทัศนเรื่อง  เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน ผลงานของ ทีม PiBoon Evo2  มีสมาชิก 7 คน คือ นายศิวา  สุนทรกิติ ,นายกานต์  จิตร์ประวัติ ,นายธนากร  มูลทรัพย์ ,นายธีรเสฏฐ์  เจริญพูนสิริ ,นายปณิธาน  ธรรมภิญโญ ,นายวัจน์กร  มิ่งมงคล และนายวีรภัทร์  นฤมล จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รศ.ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ และดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน ทีมPiBoon Evo2 ใช้เวลาในการสร้างเครื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้งบประมาณในการสร้าง 25,000 บาท ผลงานการันตีด้วย รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากรายการสมรภูมิไอเดียทางช่อง 3 โดยทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ มจพ.ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้สามารถติดตามวัน-เวลาการออกอากาศได้ในวันที่ 12 มกราคม 2553 เวลาข่าวเที่ยงวัน (12.00 น.)

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-913-2615,0-2586-9010 หรือเบอร์ภายใน 1121, 1166

ขวัญฤทัย ข่าว / ปราการ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1461 ครั้ง