ผู้ช่วยศาตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนำกระเช้าดอกไม้อวยพรอวยพรหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเนื่องใน โอกาสครบรอบ 32 ปีและก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 พร้อมเปิดตัวโครงการ "แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง"

ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 775 ครั้ง