ตามที่กลุ่มขององค์การ สโมสร นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษา ชิงชนะ เลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2552รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ผ่านมาผลการแข่งขัน ปรากฏว่าวงดนตรีของ มจพ. ผ่านเข้ารอบ จำนวน 2 ทีม ได้แก่  วงปังเย็น    และวงถนน   โดยจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ    ในวัน อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553  เวลา 17.00 -21.00 น.  ณ ลานฮาร์ดร็อค    คาเฟ่ สยามสแควร์  โดยมีกำหนดการดังนี้
            เวลา      13.00-16.00 น.            Sound check วงดนตรี
                        16.00-16.30 น.            - พักเวที
                                                       - ลงทะเบียนวงดนตรีผู้เข้าร่วมประกวด ช่างภาพ สื่อมวลชน
                        16.30-17.00 น.            - พิธีกรเริ่มรายการ/ประธานกล่าวเปิดงาน
                        17.00-18.40 น.            - การแสดงมินิคอนเสิร์ตของวงดนตรีผู้ผ่านเข้ารอบ วงที่ 1-4
                        18.40-19.15 น.            - มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ

                        19.15-20.55 น.            - การแสดงมินิคอนเสิร์ตของวงดนตรีผู้ผ่านเข้ารอบ วงที่ 5-8
                        20.55-21.30 น.           - มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ
                        21.30 น.                    - ฟังคำแนะนำ จากคณะกรรมการตัดสิน
                                                      - ประกาศผล/มอบรางวัลและประกาศนียบัตร
                                                      - ถ่ายภาพร่วมกัน/ปิดงาน
หมายเหตุ  วงที่ 4 และ 5 เป็นการแสดงวงดนตรีของ มจพ.

            ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมชม และเชียร์  วงดนตรีของ มจพ. ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1349 ครั้ง