งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มจพ. ได้ประสานงานกับ "รายการคิดได้  ไทยทำ"  ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  เพื่อบันทึกเทปโทรทัศนเรื่อง    การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรำข้าว     ผลงานของอาจารย์     ดร.ระพีพันธ์     แดงตันกี อาจารย์  ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ผลงานการันตี ีด้วย   รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี  ประเภทบุคลากร    ด้านสิ่งประดิษฐ์จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ประจำปี ี2552   ที่ผ่านมา  โดยทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ  มจพ. ในวันจันทร์ที่  18   มกราคม  2553 เวลา 13.30 น.ทั้งนี้สามารถ ติดตามวัน-เวลาการออกอากาเวลาข่าวเที่ยงวัน (12.00 น.) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 สามารถติดตามชมได้ที่นี่ http://www.ch7.co.th/news/news_scoop7see_detail.aspx?c=5&p=403&d=68654

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-913-2615,0-2586-9010 หรือเบอร์ภายใน 1121, 1166

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1179 ครั้ง