นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ปรึกษาชมรมดนตรีสากล แจ้งข่าวมายังงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลการประกวดวงดนตรี ในระดับอุดมศึกษา (University Music Award of Thailand : UMAT) โดยชิงทุนการศึกษา และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2552 ชมรมดนตรีสากล มจพ. ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวข้างต้นจำนวน 2 วง ได้แก่ "วงถนน"และ"วงปังเย็น" ผลปรากฎดังนี้

          1. "วงถนน" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

          2. "วงปังเย็น" ได้รับรางวัล POPULAR VOTE (ดนตรีโดนใจคนดูเอ็นจอย) รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

สืบเนื่องจากองค์การสโมสรนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้จัดประกวดดนตรีในระดับอุดมศึกษา (University Music Award of Thailand : UMAT) ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจ และมีความสามารถด้านดนตรี ได้แสดงออกในเวทีระดับประเทศ โดยดารประกวดในครั้งนี้ภายใต้ แนวคิดหลักที่ว่า "เรารักสยาม : We love Siam" โดยมุ่งหมายให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงเยาวชนได้ตระหนักและรักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-913-2615,0-2586-9010 หรือเบอร์ภายใน 1121, 1166

ขวัญฤทัย ข่าว / ชมรมดนตรี ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1242 ครั้ง