นางสาวสุดาวดี  ผิวขาว นักศึกษาโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 จาการที่สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พิจารณาเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2553  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

รุ่งนภา ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1711 ครั้ง