ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป   พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์  ตรีธาร  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และงานประชาสัมพันธ์เข้าพบ คุณอุดม  จะโนภาษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อขอคำแนะนำการนำเสนอ  ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยผ่ายสื่อที่เป็นตัวกลางนำข้อมูลข่าวสารขอมหา วิทยาลัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสื่อกับมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

ขวัญฤทัย ข่าว/ถ่ายภาพ  

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1544 ครั้ง