ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

10 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1910 ครั้ง