ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์   จำนวน   1  อัตรา    ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม    คณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม    ปฏิบัติราชการ   ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    ปราจีนบุรี    โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
               -  ปริญญาโท  หรือปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตรพลังงานทดแทน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          เงื่อนไขการรับสมัคร สำหรับผู้สมัครวุฒิปริญญาโท จะต้องแสดงหลักฐานการอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือบันทึกยืนยันเป็นหลักฐาน ว่าจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 129 หมู่  21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีโทร 2523 (037) 217-317, (037) 217-300-4  ต่อ 7018 หรือที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553ในวันและเวลาราชการ

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1469 ครั้ง