มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่างๆ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จะสถาปนาครบ 51 ปี  ในวันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2553  เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์  ศิษย์เก่าและบุคลากร  และเพื่อเผยแพร่ผลงาน  ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้ทำ  คุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ กิจกรรมมี 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เวลา07.00-10.00  และภาคค่ำเวลา 17.00-21.30 น
          นอกจากนี้ รศ.ดร.สันชัย  อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และประธานดำเนินงานได้ให้
สัมภาษณ์การจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ  ประจำปี พ.ศ 2553  “51ปี... ทศวรรษใหม่แห่งการขับเคลื่อนพัฒนา มจพ. สู่สากล” แก่สื่อต่าง ๆ ดังนี้
          วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2553  ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  เวลา 18.00 -19.00 น. ทางAM.1467  FM.90.75 โดยคุณรัตนาพร แพนลา นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ผู้ดำเนินรายการ
          วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์  2553  ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร  การศึกษาอัพเกรด  โดยคุณปัญญา   จรรยาเพศ บรรณาธิการ อำนวยการ
          วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์   2553  เวลา 12.00-13.00 น. ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   K-Radio 93.25MHz. โดย ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์) และสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว
          วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์   2553  สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว  จะนำเทปบันทึกเสียงออกอากาศซ้ำให้อีกครั้ง

ขวัญฤทัย  ข่าว-ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1185 ครั้ง