ศาตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. มณพิไล นรสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   มจพ  ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. J. Stockemer  อธิการบดี ม.Bremerhaven  ประเทศเยอรมัน
ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ         การแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิค        รวมทั้งความร่วมมือในอนาคต
ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์    และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

บุกเบิกข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1614 ครั้ง