นายทรงพล โพธิ์งาม ตำแหน่ง เปิงมางคอก (Membranophone) และ นายณัฐดนัย  รักเมือง ตำแหน่ง ระนาดเอก (Alto xylophone) นักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี    ได้เป็นส่วนหนึ่งของวง  "วงถนน"  ชมรมดนตรีสากล  มจพ. ในการประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษา (University Music Award of Thailand : UMAT) ชิงทุนการศึกษา และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2552 และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่ แดงของเรา

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1451 ครั้ง