รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเลง  ศรนิล ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ต้อนรับพลตรี พัชราวุธ  วงษ์เพชร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม  และคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเยี่ยมชม การเรียนการสอนบัณฑิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรม   เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส   เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2553

รุ่งนภา ข่าว/บุกเบิก ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1325 ครั้ง