ลำดับบูธสถานประกอบการ
มหกรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 18
วันที่ 10-11 มีนาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 (มจพ.กรุงเทพฯ)
ลำดับบูธที่
สถานประกอบการ
1
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2
บริษัท ซีเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
3
บริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
4
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
5
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
6
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
7
บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
8
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด
9
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10
บริษัท เอ-โอสต์ จำกัด
11
บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด
12
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน)
13
บริษัท นิวแม็ก จำกัด
14
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
15
บริษัท เฟคเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
16
บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
17
บริษัท แอล . พี . เอ็น . ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
18
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
19
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
20
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
21
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
22
ธนาคารเกียรตินาคิน
23
บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
24
RingZero Networks (Thailand) Co., Ltd.
25
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
26
NXP Manufactaring (Thailand) Ltd.
27
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
28
Inter Academy
29
BOMBARDIER TRANSPORTATION SIGNAL (THAILAND) CO., LTD.
30
PSL
31
DASA
32
IDP
33
Maxim Integrated Products (Thailand) Co., Ltd.
34
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
35
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
36
บริษัท เอ็นอีซีโทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
37
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส จำกัด
38
I Fast
39
บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด
40
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
41
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
42
MARINE GOLD PROKUCTS LTD.
43
บริษัท ไทร์เนอร์ยี่อินสทรูเม้นท์ จำกัด
44
ธุรกิจการบินนิกส์
45
บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
46
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
47
บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
48
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
49
Saiyo Recruitment Co., Ltd.
50
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ จำกัด
51
บริษัท โกลว์ จำกัด
52
บริษัท โกลว์ จำกัด
53
บริษัท จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด
54
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
55
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
56
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
57
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
58
AGC Group Thailand
59
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
60
บริษัท เคมีแมน จำกัด
61
Hitahi Global Storage
62
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
63
บริษัท เบอร์ลี่ยุกเกอร์ฟู้ดส์ จำกัด 
64
APPCO Limited
65
บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
66
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
67
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
68
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
69
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
70
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
71
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
72
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
73
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
74
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
75
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
76
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
77
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
78
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
79
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
80
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
79
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด
80
บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1361 ครั้ง