รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษา เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม สมาคมสหกิจศึกษาไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง " ทำไมต้องสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาจัดอย่างไร " ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 685 ครั้ง