คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด้จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มีมโนปณิธานสืบสานพระพุทะศาสนาจัด " โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 100,000 คน ทุกหมู่บ้านทั่วไทย " เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพุทธบริษัทสี่ ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2553 และมีพิธีบวชในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 รวมระยะเวลาเพียง 8 วัน ในวัด 800 กว่าแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1134 ครั้ง