แผนที่สนามสอบโครงการรับตรง สอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


มจพ. กรุงเทพฯ
  - มจพ. กรุงเทพฯ
  - รร.สตรีนนทบุรี
  - รร.วัดเขมาภิรตาราม
  - รร.พระรามหกเทคโนโลยี
  - รร.วิมุตยารามพิทยากร

มจพ. ปราจีนบุรี
  - มจพ. ปราจีนบุรี