ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง

      ฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดยปีนี้ได้ส่งชนิดกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลบาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เทนนิส โบว์ลิ่ง แบดมินตัน เปตอง เซปัคตะกร้อ สนุกเกอร์ และบิลเลียด กอลฟ์ และกีฬาพื้นบ้าน

       จากการประชุมร่วม 3 มหาวิทยาลัย ได้ตกลงให้มีการแข่งขันกีฬา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งไม่มีงานเลี้ยงหลังจากการแข่งขัน ซึ่งวัน เวลาที่จะแข่งขันดังนี้

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันโบว์ลิ่ง
วันที่ 8 มีนาคม 2553 มจพ. VS สจล.
วันที่ 15 มีนาคม 2553 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ
วันที่ 12 มีนาคม 2553 มจพ. VS มจธ.
 
วันที่ 15 มีนาคม 2553 สจล. VS มจธ.
 

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.1135,0-2586-9004

 

กำหนดการพิธีเปิดกีฬาและ สันทนาการบุคลากร 3 พระจอมเกล้า
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2552
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553
ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง
---------------------

06.30 น.    รถออกหน้าอาคารอเนกประสงค์ มจพ.

08.15 น.

บุคลากรทั้ง 3 พระจอมฯ ตั้งแถวพาเหรด ณ บริเวณศูนย์กีฬาด้านกระถางคบเพลิง

 

ตั้งแถวตามลำดับนี้ มจพ. มจธ. และ สจล.

08.30 น.

เคลื่อนพาเหรดนำโดย วงโยธวาทิต โรงเรียนพรตพิทยพยัต เดินเข้าสู่สนาม

09.00 น.

รศ.ทวี  เทศเจริญ ประธานอำนวยการจัดแข่งขันฯ นำคณะกรรมการตั้งแถวในสนาม

 

พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ

09.15 น.

รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ อธิการบดี สจล. ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักกีฬา

 

และกล่าวเปิดการแข่งขัน วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

 

รศ.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล นักกีฬาอาวุโส นำกล่าวปฏิญาณตน

 

วงโยธวาทิตนำขบวนพาเหรด นำนักกีฬาทั้ง 3 สถาบันฯ ออกจากสนาม

 

การแสดงโชว์กองเชียร์ของแต่ละสถาบันฯ (มจพ. มจธ. และ สจล. ตามลำดับ)

09.45 น.

เริ่มการแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า

 

วอลเลย์บอล (ชาย หญิง)   - เทเบิลเทนนิส   เทนนิส - เปตอง

 

บาสเกตบอล (ชาย) - เซปักตะกร้อ     - สนุกเกอร์ บิลเลียด   - แบดมินตัน

14.00 น.

การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ

16.00 น.

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้บริหารกับนักกีฬาหญิง (ทั้ง 3 สถาบัน)

17.00 น.

มอบถ้วยชนะเลิศทุกชนิดกีฬา พร้อมถ้วยคะแนนรวม

17.30 น.

เสร็จสิ้น การแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า

18.00 น.

ผู้บริหาร คณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  และนักกีฬาเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

18.30 น. การแสดงดนตรีและขับร้อง โดย วงดนตรี นักร้อง เจ้าของรางวัลจากเวทีการประกวดระดับประเทศ
19.30 น. การแสดงของ มจพ. มจธ. และ สจล. ตามลำดับ สลับการแสดงจากนักดนตรี รางวัลโค้ก
 

มิวสิคอวอร์ด

20.45 น. รศ.ดร.กิตติ ตรีเศรษฐ อธิการบดี สจล. มอบธงประจำการแข่งขันกีฬาบุคลากร
  3 พระจอมเกล้า และส่งมอบการเป็นเจ้าภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ประจำปี 2553 แด่อธิการบดี มจพ.
  - ปิดงาน

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1875 ครั้ง