ศ.ดร ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ.เป็นประธานเปิดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ครั้งที่  18 ร่วมกับนางสาว ส่งศรี  บุญบา รองอธิบดีการมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน โดยมีสถานประกอบการร่วมงานกว่า  100  บริษัท  อัตราว่างรองรับกว่า  10,000  อัตรา   นอกจากนี้ประธานในพิธี   มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดโครงการฯ    ได้แก่   คุณสุมิตร  ศรีเกษตรสรากุล      ผู้อำนวการจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่    2     คุณปัญญา    จรรยาเพศ      บรรณาธิการอำนวยการ    นิตยสาร  การศึกษาอัพเกรด   บริษัท  มีดีอัพเกรด   จำกัด  คุณชลชัย  เข็มทอง  ผู้อำนวยการแผนกโฆษณากลุ่มงาน  และคุณวาสนา  เนตรแพ  ผู้จัดการแผนกิจกรรม  บริษัท มีดีอัพเกรด  จำกัด  
            การจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  และบริษัท มีดีอัพเกรด  จำกัดเมื่อ วันที่  10-11  มีนาคม  2553 

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ  ถ่ายภาพ


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1168 ครั้ง