ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาและสันทนาการ 3  พระจอมเกล้า ร่วม กันจัดงาน “กีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 3 พระจอมเกล้า และคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ.เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมด้วยเชียร์ลีดเดอร์ สาวสวย และกองเชียร์ที่ส่งเสียงตลอดรายการแบบเสียงไม่มีตกเลย ขอชื่นชมกับความสามารถของทุกคนกับ ท่าสวยๆ งามๆ เด็ดๆ มันๆ

ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1475 ครั้ง