ตามที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษเทคนิค เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ( รุ่นละ 100 ทุน ) จำนวน 200 ทุน โดยมีอาจารย์ ดร.ผะอบ  พวงน้อย และอาจารย์นาตยา  แก้วใส เป็นวิทยากรโดยมีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก และผู้เข้าอบรมจะ ได้รับวุฒิบัตรรับรอง ของมหาวิทยาลัย
          ท่านใดสนใจที่จะอบรมในหลัหสูตรอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2307 หรือ
www.ited.kmutnb.ac.th, www.itedonline.com      

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพบรรยากาศการอบรม

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพวันมอบใบประกาศ

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดวีดิโอวันมอบใบประกาศการอบรมภาษาอังกฤษเทคนิค

ขวัญฤทัย/ข่าว / ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1052 ครั้ง