ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป มจพ. ร่วมแสดง ความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในโอกาสที่ทาง มหาวิทยาลัย จะขอความสนับสนุนเพื่ออนุเคราะห์ในการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม  ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านสื่อที่เป็นตัวกลางนำเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่ม ประชาชนเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสื่อกับมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2553  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1091 ครั้ง