ด้วยภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตราฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ( Standardized English Proficiency Test Project ) ประจำปี พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังนี้

  1. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

           เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน ถึง 16 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-16.00 น.

         2.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณชัยวัฒน์, คุณพรเพ็ญ, คุณวรวุธ

           โทร 02-913-2500 ต่อ 3520 หรือเว็บไซต์ http://arts.kmutnb.ac.th

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2283 ครั้ง