ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป มจพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งกิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 และหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนื่องในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัย  จะขอความสนับสนุนเพื่อ อนุเคราะห์ในการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านสื่อเป็นตัวกลาง นำเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่มประชาชน และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสื่อมวลชน กับมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

รุ่งนภา ข่าว/สุภาพร ถ่ายถาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 927 ครั้ง