รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 โดยมี นายณรงค์ นาคสันติ์ นายกสโมสรบุคลากร เป็นผู้กล่าวรายงานการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 และมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงมากมาย เช่น การประกวดก่อเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายถาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1631 ครั้ง