1.พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

2.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3.พระราชพิธีฉัตรมงคล
4.พระราชพิธีรัชดาภิเษก
5.พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
6.พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
7.พระราชพิธีสมมงคลในรัชกาลปัจจุบัน
8.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วันที่ 9  มิ.ย. 49
9.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วันที่ 10 มิ.ย. 49
10.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศร่วมงาน
11.พระราชพิธีฉลอง สิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
12.ราชาผู้ยิ่งใหญ่
13.สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ในหลวง ชุด “หนึ่งในโลก”  จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2470 - ปัจจุบัน
1. พุทธศักราช 2470 - 2480
2. พุทธศักราช 2481 - 2489
3. พุทธศักราช 2490 - 2500
4. พุทธศักราช 2501 - 2510
5. พุทธศักราช 2511 - 2520
6. พุทธศักราช 2521 - 2530
7. พุทธศักราช 2531 - 2540
8. พุทธศักราช 2541 - ปัจจุบัน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.พระเจ้าอยู่หัว
2.เจ้าชีวิต
3.ธรรมราชา
4.พระมหากษัตริย์
5.พระเจ้าแผ่นดิน
6.ใจดวงใจนิรันดร์
7.ธรรมิกราชา
8.อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9.หลักความพอเพียงเลี้ยงประชาราษฎร์
10.ความเรียบง่ายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
11.รากแก้วของไม้ใหญ่
12.เสาเข็มของอาคารชีวิต
13.น้ำคือชีวิต
14.พระราชดำริด้านพลังงานทดแทน
ที่มา : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
ร่วมตอบแบบประเมิน
Copyright © 2010 KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350