รับสมัครพี่บ้านงานรับขวัญประดู่แดง ปี 2553
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัสนักศึกษา 51 และ 52 เข้าฝึกอบรมเพื่อเป็น staff งานรับขวัญประดู่แดง ในวันที่ 11-13 มิ.ย.53 โดยออกเดินทางในช่วงเย็นของวันที่ 11 มิ.ย. 53 รับสมัครวันนี้ – 4 มิ.ย.53 ไม่ต้องกลับมาซ้อมที่มหาวิทยาลัยอีก ไปอบรมรอบเดียว ณ ค่ายอิทธินัฐ จ.สระบุรี
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-   นักศึกษามจพ. รหัส 51-52
-   ชอบการสันทนาการ
            หลักฐานในการสมัคร
-   รูปถ่าย 1 ใบ
-   สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
-   เงินมัดจำ 100 บาท (คืนให้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมงานรับขวัญประดู่แดง)
-   ใบสมัครสามารถไปกรอกใบสมัครและส่งได้ที่องค์การนักศึกษา ชั้น 6 อาคาร 40 ปี หรือ Download ใบสมัคร (คลิกที่นี่) แล้วกรอกนำไปส่งที่ องค์การนักศึกษา ชั้น 6 อาคาร 40 ปี เวลา 13.00 – 15.00 ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
* รายละเอียดหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบ

องค์การนักศึกษา

    ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4701 ครั้ง