วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่งานประชาสัมพันธ์ เข้าไปพูดคุยกับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553 ทั้งจากนักศึกษา Admissions และนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ  ซึ่งในระหว่างปลายเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงของการลงทะเบียน และต้นเดือนมิถุนายน 2553  เป็นเทศกาลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ เป็นนักศึกษาเต็มตัว กับการเรียนการสอนของแต่ละคณะการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นสอบถามถึงความรู้สึกที่ได้เข้า มาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้   ตลอดจนความคิดเห็นนานาทัศนะจากกลุ่มนักศึกษาใหม่ มาเล่าสู่กันฟัง

1. นส. ศศริรา  ศุทธวรโชติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ที่เลือกมาศึกษามหาวิทยาลัยนี้พราะเชื่อถือในมหาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยคุณพ่อและคุณพ่อชอบเนื่องจากมี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ "มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเข้าศึกษา   ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีและเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการภายนอก" จึงรู้สึก มั่นใจมากขึ้นว่า  “เมื่อจบจากที่นี้จะมีงานทำแน่นอน”

2. นายทรงชัย คงกะศรี คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มาศึกษาที่นี่เพราะอาจารย์แนะนำและมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย " รู้สึกภูมิใจมากๆ ที่สอบได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงโด่งดัง ”

3. นางสาว เกศแก้ว กออนันตชัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คุณแม่ไม่ให้ไปเรียนที่ไกล ๆ และตนเองก็อยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่ต้น " รู้สึกภูมิใจที่เข้า มาเรียนที่นี่ เนื่องจากมีพี่เข้ามาเรียนที่นี่แล้วเป็นแรงบันดาลใจที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยนี้ รู้สึกดีใจที่ได้เข้า มาศึกษาที่นี่ ตามที่ตนเองที่ได้ตั้งใจ" และมีความภาคภูมิเป็นพิเศษคือ สามารถเข้าสาขาที่อยากเข้าได้ด้วย ตนเอง ภูมิใจสุดๆๆ

 

4. นายวิทิต เรืองธารา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลือกเรียนที่นี่เพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยมีความสนใจ ชอบ และถนัดในวิชาการเรียนการสอน ได้รับแรง บันดาลใจ จากพี่ชาย และผมเลือกสอบที่นี่ที่เดียวและสอบได้ตามที่คาดหวัง และมีคะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ทำให้มีความ ภาคภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่เป็นอย่างมากเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของ นักเรียน/นักศึกษา ของไทยหรือต่างชาติและยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ตนเองฝันที่อยากเข้ามาศึกษาและ หวังว่าที่นี่จะสร้าง โอกาสในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตที่ดีให้กับตนเองและกับทุกคนต่อไป

 

ปราการ / บุกเบิก ข่าวและภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2343 ครั้ง