อาจารย์อาคม ไทยเจริญ      อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี เจ้าของผลงานการวิจัยประยุกต์นำเอา Open Source Hardware : Arduino มาใช้เป็น Token USB Security หรือเครื่องช่วยจำรหัสผ่าน ซึ่งได้ยอมรับการตีพิมพ์ลงใน Proceedings of The 2nd Conference on Application Research and Development ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศ    มีอาจารย์ ผศ.ดร. อนิราช  มิ่งขวัญ  เป็นปรึกษาในการทำงานวิจัย และผู้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์คือ คุณขเษมวิศว์ วิทูรรัชฏ และผลงานดังกล่าวได้รับ การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนอย่างกว้างขว้าง เครื่องช่วยจำรหัสผ่านเป็นอุปกรณ์ที่ใช้การบันทึกด้วยการเขียนโค้ดเพื่อทำการบรรจุลง ในไมโครคอนโทลเลอร์ (MicroController) ด้วยเทคโนโลยี USBasp ทำให้ในการบันทึกข้อมูลในแต่ล่ะครั้งไม่ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการบันทึก (programmer device)เหมือนไมโครคอนโทลเลอร์(Micro Controller)ชนิดอื่น ๆ จึงมีความสะดวกและประหยัดค่าอุปกรณ์

        มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ โดยเพิ่ม ความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ลักษณะเด่นของเครื่องช่วยจำรหัสผ่านถูกออกแบบให้ใช้กับการสื่อสารชนิดยูเอสบี(Universal Serial Bus:USB) จึงสามารถนำไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นที่มีช่อง USB ซึ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยี Open Source Hardware :Arduino ซึ่งแจกจ่ายแผนผังวงจรและแจกจ่าย Open Source Library จากบริษัท Obdev มาประยุกต์ใช้จึงทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าอุปกรณ์ Token USB Security ที่มีในปัจจุบันมีการใช้ Smartcard ช่วยในการเข้ารหัสจึงมีราคาสูง

          การพัฒนาได้นำเอาความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C++(ซีพลัสพลัส) ในการเขียนโค้ดเพื่อทำการบันทึกข้อมูลเช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และการเขียนโปรแกรมภาษา Java(จาวา)ในการสร้างรหัส(password) ในส่วนการพัฒนาได้ใช้ Open Source Software ซึ่งแจกจ่ายให้ผู้นำไปใช้ได้นำไปพัฒนาฟรีชื่อว่า Arduino IDE ซึ่งสามารถทำงานได้ในระบบปฎิบัติการ Windows,Linux และ OSX ของ Macintosh ได้ฟรี ผู้ออกแบบวงจรไฟฟ้ากำลังเร่งพัฒนาตัวอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก รวมถึงเพิ่มระบบการระบุตัวตน โดยเซนเซอร์จากลายนิ้วมือหรือจากเสียงเพื่อมีการระบุตัวตนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

   สอบถามได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  โทรศัพท์ 0-37217300-4 ต่อ 7078 มือถือ 081-742-6779 ผลงานได้ไปนำเสนอที่งานวันนักประดิษฐ์ ได้รับการสัมภาษณ์และ ตีพิมพ์ข่าว ลงในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  ฉบับวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553  ขอบคุณคุณนาตยา   คชินทร  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มา ณ.ที่นี้ด้วย

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4227 ครั้ง