การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระดับป.วช. และระดับปริญญาตรี รหัส 53 รอบสุดท้าย

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระดับป.วช. และระดับปริญญาตรี รหัส 53 รอบสุดท้าย

มจพ.กรุงเทพฯ วันที่ 14 มิ.ย. 2553 ณ หอประชุมประดู่แดง เวลา 10.00-15.00 น.

มจพ.ปราจีนบุรี วันที่ 15 มิ.ย. 2553 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 10.00-15.00 น.

ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตร ติดต่อขอทำบัตรตามกำหนดการข้างต้นเป็นวันสุดท้าย ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถทำบัตรประจำตัวนักศึกษาได

** ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยมาเพื่อถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษา

 

8 มิถุนายน 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4189 ครั้ง