ทีม iRAP ACOUSTIC  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU  Robot Contest Thailand   ประจำปี 2553   รอบชิงชนะเลิศ    เมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2553  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  (สสท.) เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Union-ABU)  ณ กรุงไคโร  ประเทศอิยิปต์  ในวันที่ 21 กันยายน 2553 
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายกัญจนัศ               แสนบุญศิริ                     6. นายจตุรภัทร             เสือทรงศีล 
2. นายนิธิพงศ์                ช่างหล่อ                         7. นายนนทวัฒน์           แดนเวียง
3. นายพีระพงษ์              ไชยเมืองชื่น                    8. นายวาทิต                  ภูสุวรรณ  
4. นายภัทราวิช               โพธิ์เรือง                         9. นายปฐมพงษ์            แก้วนิล
5. นายฐปนัท                  แก้วจันทร์                     10. นายณัฐดนัย             แช่มประสิทธิ์
รศ. ศุภชัย   ตระกูลทรัพย์ทวี    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                           รับเงินรางวัล 100,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัล
   ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The OMEGA 3    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1         รับเงินรางวัล 50,000 บาท                พร้อมถ้วยรางวัล
   ทีม ORIGIN VII                 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2         รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัล
  ทีม iRAP ACOUSTIC   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   ทีม ยูคาลิปตัส                    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี           
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม                รับเงินรางวัล 30,000 บาท                พร้อมถ้วยรางวัล
   ทีมหอยหลอด                 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม                รับเงินรางวัล 30,000 บาท         พร้อมถ้วยรางวัล
   ทีม LoveBOT 2               วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม       รับเงินรางวัล 30,000 บาท                พร้อมถ้วยรางวัล
   ทีม BioNicBotI               มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม                  รับเงินรางวัล 30,000 บาท                พร้อมถ้วยรางวัล
   ทีมกันเกรา                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รางวัลกองเชียร์                                   พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศ                            รับเงินรางวัล 20,000 บาท           
   Devil Team                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1         รับงินรางวัล  15,000 บาท
   สุรเดโช                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2         รับงินรางวัล  10,000 บาท
   อัศวินบัวหลวง                      วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
รางวัลชมเชยกองเชียร์    รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
   แก้วเจ้าจอม                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   วิศวะร่มไผ่                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          ในการการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 16 ทีม  และระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ 16 ทีม   โดยการแข่งขัน ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2553  ใช้ชื่อการแข่งขัน    “บุกอารยธรรมอียิปต์ พิชิตมหาพีระมิดแห่งกิซา (Robo-Pharraoh Build  Pyramids)”  เป็นการจำลองย้อนยุคการสร้างพีระมิดในสมัยอิยิปต์โบราณมาสู่ห้องเรียนโดยมีเป้าหมายคือการสร้างส่วนของพีระมิดทั้ง 3 ตามลำดับ หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องร่วมกันสร้างพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดแห่งกีซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ยังเฝ้าค้นคำตอบ  ซึ่งสมาชิกที่เข้าแข่งขันจะต้องมีความแม่นยำ รวดเร็ว และร่วมมือกันและจะต้องยึดถือข้อกำหนดที่ไม่ใช้วัสดุจับยึดใดๆ ระหว่างบล็อกของพีระมิด โดยทั้งทีมในฝ่ายสีแดงและ สีน้ำเงิน มีเวลาเพียง 3 นาที สำหรับการสร้างหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน ทีมใดสามารถสร้างพีระมิดได้สำเร็จสมบูรณ์ทั้ง 3 พีระมิดก่อนฝ่ายตรงข้าม จะเป็นผู้ชนะที่เรียกว่า “หุ่นยนต์ฟาโรห์ (Robo-Pharaho)”

 

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

พีรามิด

คุฟุ

คาฟรา

มันคาอุรา

ระยะเวลา (วินาที)

90

60

30

ช่วงที่ 1
          หุ่นยนต์บังคับด้วยมือจะต้องทำการสร้างพีระมิดคุฟุให้สำเร็จภายในระยะเวลา 90 วินาที เมื่อหมดเวลา หุ่นยนต์จะต้องหยุดการทำงานในทันที และการทำงานในช่วงที่ 2 จะเริ่มขึ้น ณ เวลานี้ ในกรณีที่หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ ของทีมใดสามารถสร้างพีระมิดได้สำเร็จก่อนเวลา 90 นาที ผู้เล่นทีมนั้นสามารถเริ่มการทำงานในช่วงที่ 2 ได้ในทันที และเวลาในการทำงานของช่วงที่ 1 ของทีมฝ่ายตรงข้ามก็หมดลงด้วยเช่นกัน
ช่วงที่ 2
          หุ่นยนต์อัตโนมัติไม่เกิน 2 ตัว จะทำการสร้างพีระมิดคาฟราให้สำเร็จภายในระยะเวลา 60 วินาที เมื่อครบเวลา หุ่นยนต์จะต้องหยุดการทำงานในทันที และเวลาการทำงานในช่วงที่ 3 จะเริ่มขึ้น ในกรณีที่หุ่นยนต์ของทีมใดสามารถ สร้างพีระมิดได้สำเร็จก่อนเวลา 60 วินาที ผู้เล่นทีมนั้นสามารถเริ่มการทำงานในช่วงที่ 3 ได้ในทันที และเวลาในการทำงานของช่วงที่ 2 ของทีมฝ่ายตรงข้ามก็หมดลงด้วยเช่นกัน
ช่วงที่ 3
          หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 ตัว จะทำการสร้างพีระมิดมันคาอุรา ให้สำเร็จภายในระยะเวลา 30 วินาที ทีมใดสามารถสร้างพีระมิดได้สำเร็จสมบูรณ์ทั้ง 3 พีระมิดก่อนฝ่ายตรงข้าม จะเป็นผู้ชนะที่เรียกว่า “หุ่นยนต์ฟาโรห์ (Robo-Pharaho)” ในกรณีที่ไม่มีทีมใดสามารถสร้างพีระมิดได้สำเร็จ ในเวลา 3 นาที ทีมที่สามารถสะสมคะแนนได้มากกว่า ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะการแข่งขัน ทั้งนี้ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The OMEGA 3มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Asia-Pacific  Robot Contest   2010 ที่จัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ ERTU (Egyptian Radio and Television Union) ณ กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์ ในวันที่ 21 กันยายน 2553  มีประเทศสมาชิกส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 17 ประเทศ คือ บรูไน จีน อียิปต์ ฟิจิ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย       ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม  และทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม สุดท้ายอีก 3 ทีม ก็จะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอียิปต์พร้อมๆ กับทีมชนะเลิศด้วย

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ iRAP ACOUSTIC  และทีมหุ่นยนต์ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และนำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดง


รุ่งนภา ข่าว/ สมเกษ ถ่ายภาพ


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3073 ครั้ง