ประกาศ  กยศ. มจพ. ขยายเวลาการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยายเวลาการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินรายใหม่ กองทุน กยศ. มจพ. ปีการศึกษา 2553   สามารถส่งเอกสารได้ไม่เกินวันที่ 19  มิถุนายน  2553 

 

15 มิถุนายน 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6562 ครั้ง