ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.2553  ณ วัดหนองแท่นพระ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบสร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมต่างๆ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค รวมทุนบริจาคเป็นเงิน ทั้งสิ้น 447,415.25 บาท  (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) สรุป ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2553

     ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคทำบุญอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีจิต ศรัทธาและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย  อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอันชอบรุ่งนภา ข่าว


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1093 ครั้ง